Home en_GB de_DE fr_FR  

21.01.18 04:24 UTC   Mobilseite
Preise
FAQ

 
TopMeteo
Benutzername Passwort  





Produkt / Uhrzeit (UTC) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Flugdistanz (PFD, 18m) (Tag)Flugdistanz (PFD, 18m) (Tag) PDFFlugdistanz (PFD, 18m) (Tag) 24h 
Flugdistanz (PFD, Std) (Tag)Flugdistanz (PFD, Std) (Tag) PDFFlugdistanz (PFD, Std) (Tag) 24h 
Thermikkarte, signif. WetterThermikkarte, signif. Wetter PDFThermikkarte, signif. Wetter 00:00Thermikkarte, signif. Wetter 01:00Thermikkarte, signif. Wetter 02:00Thermikkarte, signif. Wetter 03:00Thermikkarte, signif. Wetter 04:00Thermikkarte, signif. Wetter 05:00Thermikkarte, signif. Wetter 06:00Thermikkarte, signif. Wetter 07:00Thermikkarte, signif. Wetter 08:00Thermikkarte, signif. Wetter 09:00Thermikkarte, signif. Wetter 10:00Thermikkarte, signif. Wetter 11:00Thermikkarte, signif. Wetter 12:00Thermikkarte, signif. Wetter 13:00Thermikkarte, signif. Wetter 14:00Thermikkarte, signif. Wetter 15:00Thermikkarte, signif. Wetter 16:00Thermikkarte, signif. Wetter 17:00Thermikkarte, signif. Wetter 18:00Thermikkarte, signif. Wetter 19:00Thermikkarte, signif. Wetter 20:00Thermikkarte, signif. Wetter 21:00Thermikkarte, signif. Wetter 22:00Thermikkarte, signif. Wetter 23:00 
WolkenverteilungWolkenverteilung PDFWolkenverteilung 00:00Wolkenverteilung 01:00Wolkenverteilung 02:00Wolkenverteilung 03:00Wolkenverteilung 04:00Wolkenverteilung 05:00Wolkenverteilung 06:00Wolkenverteilung 07:00Wolkenverteilung 08:00Wolkenverteilung 09:00Wolkenverteilung 10:00Wolkenverteilung 11:00Wolkenverteilung 12:00Wolkenverteilung 13:00Wolkenverteilung 14:00Wolkenverteilung 15:00Wolkenverteilung 16:00Wolkenverteilung 17:00Wolkenverteilung 18:00Wolkenverteilung 19:00Wolkenverteilung 20:00Wolkenverteilung 21:00Wolkenverteilung 22:00Wolkenverteilung 23:00 
Nachtsicht ÜbersichtNachtsicht Übersicht PDFNachtsicht Übersicht 00:00Nachtsicht Übersicht 01:00Nachtsicht Übersicht 02:00Nachtsicht Übersicht 03:00Nachtsicht Übersicht 04:00Nachtsicht Übersicht 05:00Nachtsicht Übersicht 06:00Nachtsicht Übersicht 07:00Nachtsicht Übersicht 08:00Nachtsicht Übersicht 09:00Nachtsicht Übersicht 10:00Nachtsicht Übersicht 11:00Nachtsicht Übersicht 12:00Nachtsicht Übersicht 13:00Nachtsicht Übersicht 14:00Nachtsicht Übersicht 15:00Nachtsicht Übersicht 16:00Nachtsicht Übersicht 17:00Nachtsicht Übersicht 18:00Nachtsicht Übersicht 19:00Nachtsicht Übersicht 20:00Nachtsicht Übersicht 21:00Nachtsicht Übersicht 22:00Nachtsicht Übersicht 23:00 
Wolken Tops u. UntergrenzenWolken Tops u. Untergrenzen 00:00Wolken Tops u. Untergrenzen 01:00Wolken Tops u. Untergrenzen 02:00Wolken Tops u. Untergrenzen 03:00Wolken Tops u. Untergrenzen 04:00Wolken Tops u. Untergrenzen 05:00Wolken Tops u. Untergrenzen 06:00Wolken Tops u. Untergrenzen 07:00Wolken Tops u. Untergrenzen 08:00Wolken Tops u. Untergrenzen 09:00Wolken Tops u. Untergrenzen 10:00Wolken Tops u. Untergrenzen 11:00Wolken Tops u. Untergrenzen 12:00Wolken Tops u. Untergrenzen 13:00Wolken Tops u. Untergrenzen 14:00Wolken Tops u. Untergrenzen 15:00Wolken Tops u. Untergrenzen 16:00Wolken Tops u. Untergrenzen 17:00Wolken Tops u. Untergrenzen 18:00Wolken Tops u. Untergrenzen 19:00Wolken Tops u. Untergrenzen 20:00Wolken Tops u. Untergrenzen 21:00Wolken Tops u. Untergrenzen 22:00Wolken Tops u. Untergrenzen 23:00 
FalschfarbenbildFalschfarbenbild PDFFalschfarbenbild 00:00Falschfarbenbild 01:00Falschfarbenbild 02:00Falschfarbenbild 03:00Falschfarbenbild 04:00Falschfarbenbild 05:00Falschfarbenbild 06:00Falschfarbenbild 07:00Falschfarbenbild 08:00Falschfarbenbild 09:00Falschfarbenbild 10:00Falschfarbenbild 11:00Falschfarbenbild 12:00Falschfarbenbild 13:00Falschfarbenbild 14:00Falschfarbenbild 15:00Falschfarbenbild 16:00Falschfarbenbild 17:00Falschfarbenbild 18:00Falschfarbenbild 19:00Falschfarbenbild 20:00Falschfarbenbild 21:00Falschfarbenbild 22:00Falschfarbenbild 23:00 
BlitzkarteBlitzkarte PDFBlitzkarte 00:00Blitzkarte 01:00Blitzkarte 02:00Blitzkarte 03:00Blitzkarte 04:00Blitzkarte 05:00Blitzkarte 06:00Blitzkarte 07:00Blitzkarte 08:00Blitzkarte 09:00Blitzkarte 10:00Blitzkarte 11:00Blitzkarte 12:00Blitzkarte 13:00Blitzkarte 14:00Blitzkarte 15:00Blitzkarte 16:00Blitzkarte 17:00Blitzkarte 18:00Blitzkarte 19:00Blitzkarte 20:00Blitzkarte 21:00Blitzkarte 22:00Blitzkarte 23:00 
ÖffnenWind 5500 m ü. NNWind 5500 m ü. NN PDFWind 5500 m ü. NN 00:00Wind 5500 m ü. NN 01:00Wind 5500 m ü. NN 02:00Wind 5500 m ü. NN 03:00Wind 5500 m ü. NN 04:00Wind 5500 m ü. NN 05:00Wind 5500 m ü. NN 06:00Wind 5500 m ü. NN 07:00Wind 5500 m ü. NN 08:00Wind 5500 m ü. NN 09:00Wind 5500 m ü. NN 10:00Wind 5500 m ü. NN 11:00Wind 5500 m ü. NN 12:00Wind 5500 m ü. NN 13:00Wind 5500 m ü. NN 14:00Wind 5500 m ü. NN 15:00Wind 5500 m ü. NN 16:00Wind 5500 m ü. NN 17:00Wind 5500 m ü. NN 18:00Wind 5500 m ü. NN 19:00Wind 5500 m ü. NN 20:00Wind 5500 m ü. NN 21:00Wind 5500 m ü. NN 22:00Wind 5500 m ü. NN 23:00 
 Wind 4000 m ü. NNWind 4000 m ü. NN PDFWind 4000 m ü. NN 00:00Wind 4000 m ü. NN 01:00Wind 4000 m ü. NN 02:00Wind 4000 m ü. NN 03:00Wind 4000 m ü. NN 04:00Wind 4000 m ü. NN 05:00Wind 4000 m ü. NN 06:00Wind 4000 m ü. NN 07:00Wind 4000 m ü. NN 08:00Wind 4000 m ü. NN 09:00Wind 4000 m ü. NN 10:00Wind 4000 m ü. NN 11:00Wind 4000 m ü. NN 12:00Wind 4000 m ü. NN 13:00Wind 4000 m ü. NN 14:00Wind 4000 m ü. NN 15:00Wind 4000 m ü. NN 16:00Wind 4000 m ü. NN 17:00Wind 4000 m ü. NN 18:00Wind 4000 m ü. NN 19:00Wind 4000 m ü. NN 20:00Wind 4000 m ü. NN 21:00Wind 4000 m ü. NN 22:00Wind 4000 m ü. NN 23:00 
 Wind 2600 m ü. NNWind 2600 m ü. NN PDFWind 2600 m ü. NN 00:00Wind 2600 m ü. NN 01:00Wind 2600 m ü. NN 02:00Wind 2600 m ü. NN 03:00Wind 2600 m ü. NN 04:00Wind 2600 m ü. NN 05:00Wind 2600 m ü. NN 06:00Wind 2600 m ü. NN 07:00Wind 2600 m ü. NN 08:00Wind 2600 m ü. NN 09:00Wind 2600 m ü. NN 10:00Wind 2600 m ü. NN 11:00Wind 2600 m ü. NN 12:00Wind 2600 m ü. NN 13:00Wind 2600 m ü. NN 14:00Wind 2600 m ü. NN 15:00Wind 2600 m ü. NN 16:00Wind 2600 m ü. NN 17:00Wind 2600 m ü. NN 18:00Wind 2600 m ü. NN 19:00Wind 2600 m ü. NN 20:00Wind 2600 m ü. NN 21:00Wind 2600 m ü. NN 22:00Wind 2600 m ü. NN 23:00 
 Wind 2000 m ü. NNWind 2000 m ü. NN PDFWind 2000 m ü. NN 00:00Wind 2000 m ü. NN 01:00Wind 2000 m ü. NN 02:00Wind 2000 m ü. NN 03:00Wind 2000 m ü. NN 04:00Wind 2000 m ü. NN 05:00Wind 2000 m ü. NN 06:00Wind 2000 m ü. NN 07:00Wind 2000 m ü. NN 08:00Wind 2000 m ü. NN 09:00Wind 2000 m ü. NN 10:00Wind 2000 m ü. NN 11:00Wind 2000 m ü. NN 12:00Wind 2000 m ü. NN 13:00Wind 2000 m ü. NN 14:00Wind 2000 m ü. NN 15:00Wind 2000 m ü. NN 16:00Wind 2000 m ü. NN 17:00Wind 2000 m ü. NN 18:00Wind 2000 m ü. NN 19:00Wind 2000 m ü. NN 20:00Wind 2000 m ü. NN 21:00Wind 2000 m ü. NN 22:00Wind 2000 m ü. NN 23:00 
 Wind 1500 m ü. NNWind 1500 m ü. NN PDFWind 1500 m ü. NN 00:00Wind 1500 m ü. NN 01:00Wind 1500 m ü. NN 02:00Wind 1500 m ü. NN 03:00Wind 1500 m ü. NN 04:00Wind 1500 m ü. NN 05:00Wind 1500 m ü. NN 06:00Wind 1500 m ü. NN 07:00Wind 1500 m ü. NN 08:00Wind 1500 m ü. NN 09:00Wind 1500 m ü. NN 10:00Wind 1500 m ü. NN 11:00Wind 1500 m ü. NN 12:00Wind 1500 m ü. NN 13:00Wind 1500 m ü. NN 14:00Wind 1500 m ü. NN 15:00Wind 1500 m ü. NN 16:00Wind 1500 m ü. NN 17:00Wind 1500 m ü. NN 18:00Wind 1500 m ü. NN 19:00Wind 1500 m ü. NN 20:00Wind 1500 m ü. NN 21:00Wind 1500 m ü. NN 22:00Wind 1500 m ü. NN 23:00 
ÖffnenWind 1000 m ü. Gr.Wind 1000 m ü. Gr. PDFWind 1000 m ü. Gr. 00:00Wind 1000 m ü. Gr. 01:00Wind 1000 m ü. Gr. 02:00Wind 1000 m ü. Gr. 03:00Wind 1000 m ü. Gr. 04:00Wind 1000 m ü. Gr. 05:00Wind 1000 m ü. Gr. 06:00Wind 1000 m ü. Gr. 07:00Wind 1000 m ü. Gr. 08:00Wind 1000 m ü. Gr. 09:00Wind 1000 m ü. Gr. 10:00Wind 1000 m ü. Gr. 11:00Wind 1000 m ü. Gr. 12:00Wind 1000 m ü. Gr. 13:00Wind 1000 m ü. Gr. 14:00Wind 1000 m ü. Gr. 15:00Wind 1000 m ü. Gr. 16:00Wind 1000 m ü. Gr. 17:00Wind 1000 m ü. Gr. 18:00Wind 1000 m ü. Gr. 19:00Wind 1000 m ü. Gr. 20:00Wind 1000 m ü. Gr. 21:00Wind 1000 m ü. Gr. 22:00Wind 1000 m ü. Gr. 23:00
 Wind 450 m ü. Gr.Wind 450 m ü. Gr. PDFWind 450 m ü. Gr. 00:00Wind 450 m ü. Gr. 01:00Wind 450 m ü. Gr. 02:00Wind 450 m ü. Gr. 03:00Wind 450 m ü. Gr. 04:00Wind 450 m ü. Gr. 05:00Wind 450 m ü. Gr. 06:00Wind 450 m ü. Gr. 07:00Wind 450 m ü. Gr. 08:00Wind 450 m ü. Gr. 09:00Wind 450 m ü. Gr. 10:00Wind 450 m ü. Gr. 11:00Wind 450 m ü. Gr. 12:00Wind 450 m ü. Gr. 13:00Wind 450 m ü. Gr. 14:00Wind 450 m ü. Gr. 15:00Wind 450 m ü. Gr. 16:00Wind 450 m ü. Gr. 17:00Wind 450 m ü. Gr. 18:00Wind 450 m ü. Gr. 19:00Wind 450 m ü. Gr. 20:00Wind 450 m ü. Gr. 21:00Wind 450 m ü. Gr. 22:00Wind 450 m ü. Gr. 23:00 
 Wind 10 mWind 10 m PDFWind 10 m 00:00Wind 10 m 01:00Wind 10 m 02:00Wind 10 m 03:00Wind 10 m 04:00Wind 10 m 05:00Wind 10 m 06:00Wind 10 m 07:00Wind 10 m 08:00Wind 10 m 09:00Wind 10 m 10:00Wind 10 m 11:00Wind 10 m 12:00Wind 10 m 13:00Wind 10 m 14:00Wind 10 m 15:00Wind 10 m 16:00Wind 10 m 17:00Wind 10 m 18:00Wind 10 m 19:00Wind 10 m 20:00Wind 10 m 21:00Wind 10 m 22:00Wind 10 m 23:00 
ÖffnenNiederschlag (Tag)Niederschlag (Tag) PDFNiederschlag (Tag) 24h 
 Niederschlag (stdl.)Niederschlag (stdl.) PDFNiederschlag (stdl.) 00:00Niederschlag (stdl.) 01:00Niederschlag (stdl.) 02:00Niederschlag (stdl.) 03:00Niederschlag (stdl.) 04:00Niederschlag (stdl.) 05:00Niederschlag (stdl.) 06:00Niederschlag (stdl.) 07:00Niederschlag (stdl.) 08:00Niederschlag (stdl.) 09:00Niederschlag (stdl.) 10:00Niederschlag (stdl.) 11:00Niederschlag (stdl.) 12:00Niederschlag (stdl.) 13:00Niederschlag (stdl.) 14:00Niederschlag (stdl.) 15:00Niederschlag (stdl.) 16:00Niederschlag (stdl.) 17:00Niederschlag (stdl.) 18:00Niederschlag (stdl.) 19:00Niederschlag (stdl.) 20:00Niederschlag (stdl.) 21:00Niederschlag (stdl.) 22:00Niederschlag (stdl.) 23:00
Temperatur 2 mTemperatur 2 m PDFTemperatur 2 m 00:00Temperatur 2 m 01:00Temperatur 2 m 02:00Temperatur 2 m 03:00Temperatur 2 m 04:00Temperatur 2 m 05:00Temperatur 2 m 06:00Temperatur 2 m 07:00Temperatur 2 m 08:00Temperatur 2 m 09:00Temperatur 2 m 10:00Temperatur 2 m 11:00Temperatur 2 m 12:00Temperatur 2 m 13:00Temperatur 2 m 14:00Temperatur 2 m 15:00Temperatur 2 m 16:00Temperatur 2 m 17:00Temperatur 2 m 18:00Temperatur 2 m 19:00Temperatur 2 m 20:00Temperatur 2 m 21:00Temperatur 2 m 22:00Temperatur 2 m 23:00 
Taupunkt Temp.Taupunkt Temp. PDFTaupunkt Temp. 00:00Taupunkt Temp. 01:00Taupunkt Temp. 02:00Taupunkt Temp. 03:00Taupunkt Temp. 04:00Taupunkt Temp. 05:00Taupunkt Temp. 06:00Taupunkt Temp. 07:00Taupunkt Temp. 08:00Taupunkt Temp. 09:00Taupunkt Temp. 10:00Taupunkt Temp. 11:00Taupunkt Temp. 12:00Taupunkt Temp. 13:00Taupunkt Temp. 14:00Taupunkt Temp. 15:00Taupunkt Temp. 16:00Taupunkt Temp. 17:00Taupunkt Temp. 18:00Taupunkt Temp. 19:00Taupunkt Temp. 20:00Taupunkt Temp. 21:00Taupunkt Temp. 22:00Taupunkt Temp. 23:00 
BodenkarteBodenkarte PDFBodenkarte 00:00Bodenkarte 01:00Bodenkarte 02:00Bodenkarte 03:00Bodenkarte 04:00Bodenkarte 05:00Bodenkarte 06:00Bodenkarte 07:00Bodenkarte 08:00Bodenkarte 09:00Bodenkarte 10:00Bodenkarte 11:00Bodenkarte 12:00Bodenkarte 13:00Bodenkarte 14:00Bodenkarte 15:00Bodenkarte 16:00Bodenkarte 17:00Bodenkarte 18:00Bodenkarte 19:00Bodenkarte 20:00Bodenkarte 21:00Bodenkarte 22:00Bodenkarte 23:00
      heute, 21.01.18  

Klicken Sie auf ein Kästchen in der Karten-Uhrzeit-Matrix, um die gewünschte Karte anzuzeigen.
Karten, die Sie bereits gekauft haben oder nicht kostenpflichtig sind, sind durch ein grünes Kästchen gekennzeichnet.
Kostenpflichtige Karten haben ein gelbes Kästchen. Auf der nachfolgenden Seite können Sie dann wählen, ob Sie die angeklickte Einzelkarte oder das gesamte Paket für einen Zeitraum im Abo ("Flatrate") kaufen möchten.
Graue Kästchen markieren nicht verfügbare Karten.

Durch Klick auf einen Vorlaufpfeil neben der Uhrzeit 23 starten Sie den Tagesdurchlauf für die entsprechende Karte.


  SoMoDiMiDoFr  
  SoMoDiMiDoFr  

 
kostenpflichtig kostenpflichtig
frei bzw. bezahlt frei bzw. bezahlt
nicht verfügbar nicht verfügbar

start Einstellungen  
Durchlaufgeschwindigkeit: Anzeigen: alle Karten
  schnell letzte 2   3   4   5   6   8   12 Karten bis (UTC)
  mittel wiederholen
  langsam  
Änderungen werden nach Anklicken des Startknopfes wirksam.
start
 
 
Nutzungsbedingungen
Impressum
Wir über uns
Modelllauf: 00 UTC - Vorhersage: Mo 22.01.18 09:00